Düşük libido cinsel isteksizlikten çok daha fazlasına neden ölüyor! Bilim insanları araştırdı, erken yaşta ölümün bile sebebi!

PLOS One dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre, libido ile ömür arasındaki bağlantıyı araştıran Japonya’daki Yamagata Üniversitesi bilim insanları, özellikle erkekleri uyardı.

Düşük libido cinsel isteksizlikten çok daha fazlasına neden ölüyor! Bilim insanları araştırdı, erken yaşta ölümün bile sebebi!

Bilim insanlarının son zamanlarda yoğunlaşan araştırma çalışmaları, pek çok sağlık alanında 2022 yılında da sürdü. Özellikle son zamanlarda cinsel yaşam üzerine odaklanmış bazı bilimsel çalışmalar, libido ekseninde şekillenmeye başladı. O çalışmalardan biri olan Japonya’daki Yamagata Üniversitesi tarafından yürütülen araştırma ise, ilk kez libido ile uzun ya da kısa ömür arasındaki bağlantıyı araştırdı.

Cinsel dürtü olarak tanımlanabilecek olan libidonun insan yaşamına olan etkisini araştıran Yamagata Üniversitesi’ndeki bilim insanları, bu konuda dünyada ilk kez yapılmış olan çalışmanın verilerini kamuoyu ile paylaştı. PLOS One isimli dergide yayınlanana çalışma, Daily Mail tarafından haberleştirildi. Araştırmanın sonuçları ise, özellikle erkeklerin libidolarının uzun yaşam ile ilişkili olduğunu ortaya koydu.

LİBİDO İLE YAŞAM SÜRESİ İLİŞKİLİ ÇIKTI

Japonya’daki Yamagata Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada, libido yüksekliği ile insanın yaşam süresi arasında bir bağlantı olduğu ortaya çıktı. On yılı aşkın süredir çalışmayı sürdüren bilim insanları toplamda 20 bin 969 kadın ve erkek ile çalıştı. Katılımcıların 8 bin 558’inin erkek olduğunu bildiren araştırma ekibi, katılımcıların 12 bin 411’inin ise kadın olduğunu bildirdi. Araştırmada katılımcıların tıbbi kayıtlarını inceleyen araştırma ekibi, şaşırtıcı sonuçlara vardı.

Araştırmanın sonucuna göre, düşük cinsel içgüdüye ya da libidoya sahip olan 40 yaş üstü erkekler, kanser ve kalp sorunlarından yaşamını daha fazla kaybediyor. Başka bir deyişle libidosu yüksek olan 40 yaş erkeklere göre libidosu düşük olan 40 yaş erkekler iki katı rakamlar olmakla birlikte daha çabuk ölüyor. Kadınlarda ise libido ile yaşam süresi arasında bir bağ bulunmuyor.

KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR ARAŞTIRMANIN SONUCUNU DEĞİŞTİRMEDİ

Araştırmanın sonucunu değiştirmek için sigara ve alkol kullanımı gibi değişkenleri de ölçen araştırma ekibi, bulguların aynı şekilde kaldığını bildirdi. Yine vücut kitle endeksi, altta yatan sağlık koşulları, egzersiz seviyeleri ve diğer değişkenleri hesaba katan araştırma ekibi, sonuçlarda herhangi bir değişikliğe rastlamadı.

Libido ve ölüm arasındaki ilişkiyi inceleyen ilk çalışma olan bu çalışmaya göre, özellikle 40 yaş üstü erkeklerde bu durum doğrudan bağlantılı görülürken; bağlantının nedenine ilişkin ise kesin bir bulguya varılamadı. Ancak araştırma ekibi sağlıklı bir cinsel yaşamın genel sağlık durumuna katkıda bulunabileceğini ifade etti.

Çok Okunanlar