Miraç Gecesi: Miraç nedir? Miraç Gecesi Yapılacak Dualar Neler? Miraç Gecesi Namazı Nasıl Kılınır?

Mübarek günlerden biri olan Miraç Gecesi bugün idrak ediliyor. Miraç Gecesi İslam dininde çok önemli bir yere sahip. Bu gece Hz. Muhammed yedi kat semalarda gezinmiştir. İşte Miraç Gecesi yapılacak dualar... Peki, Miraç Gecesi Nedir? Miraç gecesi namazı nasıl kılınır? Miraç kandili duaları hakkında detaylar burada!

Miraç Gecesi: Miraç nedir? Miraç Gecesi Yapılacak Dualar Neler? Miraç Gecesi Namazı Nasıl Kılınır?

İslam âlemi, Miraç Kandili veya Miraç Gecesi dualarla idrak ediliyor. Kandiliniz mübarek olsun… Bugün idrak ettiğimiz Miraç Gecesi nedir? Miraç Gecesi yapılacak dualar neler? diye merak ediliyor. İçeriğimizde Miraç Gecesi ne olmuştur? Miraç gecesinin fazileti nedir? Miraç gecesi namazı nasıl kılınır? Miraç gecesi, kandili duaları neler? Bunlara içeriğimizde yer vermiş olduk.

Miraç Gecesi Nedir?

Miraç Gecesi; üç aylardan Recep Ayı’nın 27. gecesidir. 

Özetle Miraç Gecesi nedir konusuna gelecek olursak; Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (S.A.V) insanlık adına alemlerin Rabbi Hz. Allah ile buluştuğu kutlu gecedir. 

Miraç Gecesi Ne Olmuştur?

Miraç Kandili olarak kutlanan bu gecede, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) Hz. Allah’ın emriyle rûhen ve bedenen, Burak isimli semavî bir bineğe binerek Cebrail ile birlikte Mekke’deki Mescid–i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya (Beytü’l–Makdis) kadar yapmış olduğu gece yolculuğuna denilmektedir. Bu duruma da İsra olayı denir. 

Kur’ân–ı Kerim’de İsrâ Suresi (17/1) bu olayını anlatmaktadır. Necm Suresi de İsrâ’nın devamı olan Miraç hadisesini insanlığa anlatır.

Peygamberimiz bu yolculuğa, peygamberliğin 12. yılında, hicretten 18 ay önce, mübarek üç ayların ilki olan Recep ayının 27. gecesinde gerçekleşmiştir. 

Bu gece, Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) göklere çıkartılıp yedi kat semaları bir bir dolaştırılmıştır. 

1. kat semada: Hz. Adem ile, 2. katta Hz. İsa ve Hz. Yahya, 3. katta Hz. Yusuf, 4. katta Hz. İdris, 5. katta Hz. Harun, 6. katta Hz. Musa ve 7. katta Hz. İbrahim ile görüşmüştür. 

miraç gecesi ne olmuştur

Miraç Gecesi Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.) ümmetine şunlarla dönmüştür; 

5 vakit namaz tüm Müslümanlara farz kılınmıştır. 

“Âmenerrasûlü” diye bilinen âyetleri getirmiştir. (Bakara, 2/285–286)

Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölen kimselerin günahlarının affedileceği ve cennete girecekleri müjdelemiştir.

İyi amele niyetlenen kişiye -onu yapamasa bile- bir sevap; eğer yaparsa on sevap yazılacağı; fakat kötü amele niyetlenen kişiye -onu yapmadığı müddetçe- hiçbir günahın yazılmayacağı; ancak işlediği zaman da sadece bir günah yazılacağı müjdesini getirdi.

Miraç Gecesi Namazı Nasıl Kılınır?

Miraç Gecesi Namazı Nasıl Kılınır?

Mübarek Üç Aylardan olan Receb ayının 27. gecesi idrak edilen Miraç Gecesi oldukça faziletlidir. Farz kılınan 5 vakit namazın haricinde bu gece namaz kılıp dua edebilirsiniz. 

Miraç gecesi namazı diye bir şey yoktur ancak 5 vakit namazın da farz kılındığı bu mübarek gece de 12 rekat namaz kılınması müstehap görülmüştür.

Her rekatta Fatiha ve bir sûre okunup iki rekatta bir selâm verilmeli, sonra 100 kere Sübhânallahi ve’l-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illâllahü vallâhü ekber denilmelidir. 

Daha sonra da 100 kere istiğfâr ve 100 kere de salâvat getirilmelidir. 

Gündüz oruç tutulması da müstehabdır.

Miraç Gecesi Duaları: Yapılacak Dualar Neler? 

Miraç Gecesi Duaları: Yapılacak Dualar Neler? 

En mübarek ve faziletli gecelerden biri olan Miraç Gecesi bol bol dua etmek kıymetlidir. Miraç Gecesi yapılacak dualar aşağıda sıralanmıştır. 

Ey Rabbim!

Ellerimiz-ağızlarımız, gözlerimiz-kulaklarımız, dillerimiz-dudaklarımız yaratılış gayelerinden fersah fersah uzak ve âdeta nankörlüğe kilitli; eller memnû meyvelerde, ağızlar harama açık duruyor; gözler başkalarının kusur müfettişi.. Yalan revaçta, hıyanet âdiyattan bir şey, hakkın ismi var sadece; adalet "sayyâd-ı bîinsaf"ların hazırladığı kapanların önüne saçılmış birkaç dane gibi bir şey; vefa Kafdağı'nın arkasında, ahde hürmet unutulup da bir köşede kalmış; buna karşılık haksızlık firavunları utandıracak dorukta. Makam sevgisi, şöhret hissi, rahat etme düşüncesi, tenperverlik duygusu boyunlarımızda âdeta çelikten bir kement; her biri birer gayya olan bu duygulardan bir türlü kurtulamıyor ve mahiyet-i nefsü'l-emriyemize göre kendimiz olamıyoruz. Dünya ve ukbâ kazancı adına ne ciddî bir hesap ne de tutarlı bir plâna sahibiz. Kazançlar kuşağında sürekli kaybediyoruz; kaybederken de muhtemel daha kötü durumlarla teselli olmaya çalışıyoruz. Zamanı suçlama, şartlara lânetler yağdırma da ayrı bir avunma yolu.

Bütün bunlara rağmen ya Rab! Bizi bize bırakmaman en büyük dileğimiz. Kendimiz edip kendimiz bulsak da, rahmetin, istihkaklarımıza lütuf televvünlü haklar bahşedecek vüs'atte. Sen bizlere lütfunla muamelede bulun ya Rabbi!

Allah’ım!

Elimizden tut, dostlarının yüzüne baktığın gibi bize de rahmetinle teveccühte bulun.. İç dünyamızı varlığının ziyasıyla nurlandır ve bizi Sensizliğin zulmetlerinden, zindanlarından halâs eyle; halâs eyle ve eşiğine baş koymuş kapının şu sadık kullarını yalnız bırakma. Senden kalblerimize ışık, iradelerimize güç, düşüncelerimize istikamet, niyetlerimize de hulûs istiyoruz. Bizleri iç dünyamızla yeniden inşa ederek ruhlarımıza ahsen-i takvîm sırrını duyur.

Ey Kainatın sahibi Allah’ım!

Sen biliyorsun, biz de bunun farkındayız; ömrümüzün hasenât kefesi bomboş, pek çoğumuz itibarıyla bir ihlâs bezginliği içindeyiz. Çoğumuz gafil, bedbin, dünsüz-yarınsız sefil birer hâlzede gibi aktüalite ile iç içeyiz. Her hâlimizde âlâyiş, gösteriş, köpük köpük hevâ ve heves; sürekli zevk u sefâya, makama, mansıba, şöhrete, şana ve dünyevî hülyalara oynuyoruz. Yığınların rüya ve hülyaları ekonomi ve refah; taptıkları da dolar, dinar ve euro. Ruhlar meflûç, kalbler kötürüm, basîret âmâ, düşünceler kirli, davranışlar da tam buna göre... Gece ve gündüz gibi iki yüzlü yaşıyoruz, ak görünüyor kapkara davranıyoruz; idare ve siyaset deyip hem ışık türküleri söylüyor hem de karanlık ağıtları mırıldanıyoruz. Devirlere, dönemlere göre renkten renge giriyor, bukalemunları şaşırtacak mârifetler (!) sergiliyor ve aldatmayı beceri kabul ediyoruz. 

Ey günahlarımı bağışlayan Allah’ım!

Şu mübarek gece hürmetine Bizleri bağışla, öyle bir dünyada hayata gözlerimizi açtık ve öyle bir alemde yaşıyoruz ki, önümüzde tuzak, arkamızda tuzak; uğrayıp geçtiğimiz her yerde nefis, şeytan ve aynı takımdan binlerce ifrit ağını germiş av bekliyor; yol boyu yüzlerce fitne ocağı ve isi-dumanı gelip sinelerimize oturuyor. İnayetine ihtiyacımız açık, çaresizliğimiz her halimizden belli; bizleri yara-bere almadan hedefe ancak Sen ulaştırabilir ve bu güne kadar elli defa çatlamış, kırılmış ruh dünyamızı da ancak Sen tamir edebilirsin. İçimizi Sana döküyor, kusurlarımızı Sana açıyor ve bize yeniden insan olma yollarını göstermeni diliyoruz ya Rabbi!

Ey rahman tahtının sultanı!

Bu mukaddes miraç gecesinde bizleri de bağışla, öyle bir dünyada hayata gözlerimizi açtık ve öyle bir âlemde yaşıyoruz ki, önümüzde tuzak, arkamızda tuzak; uğrayıp geçtiğimiz her yerde nefis, şeytan ve aynı takımdan binlerce ifrit ağını germiş av bekliyor; yol boyu yüzlerce fitne ocağı ve isi-dumanı gelip sinelerimize oturuyor. İnayetine ihtiyacımız açık, çaresizliğimiz her hâlimizden belli; bizleri yara-bere almadan hedefe ancak Sen ulaştırabilir ve bugüne kadar elli defa çatlamış, kırılmış ruh dünyamızı da ancak Sen tamir edebilirsin. İçimizi Sana döküyor, kusurlarımızı Sana açıyor ve bize yeniden insan olma yollarını göstermeni diliyoruz.