Kamuda Tasarruf Paketi Açıklandı! Yeni Araç Alım ve Kiralama Durduruldu İşte Madde Madde Detaylar

Son Dakika Haberleri: Kamuda tasarruf yapma dönemi başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 8 alanda öngördükleri Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi detaylarını bugün açıkladı. İşte madde madde kamuda tasarruf paketi detayları...

Kamuda Tasarruf Paketi Açıklandı! Yeni Araç Alım ve Kiralama Durduruldu İşte Madde Madde Detaylar

Kamuda tasarruf ve verimlilik önlemlerini içeren yeni bir paket, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen bir toplantıda duyuruldu. 

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi hakkında tüm detayları açıkladı. Paket kapsamında 3 yıl boyunca emekli olanlar kadar kamuya yeni personel alınacak. Bunun yanında kamuda 3 yıl süreyle yeni araç satın alma ve kiralama yapılmayacak. 3 yıl süreyle yeni hizmet binası alımı ve yapımı durdurulacak. Yeni lojman ve sosyal tesis alımı/yapımı yasaklanacak. Mevcut sosyal tesisler ise ekonomiye kazandırılacak.

Tedbirlere uymayan kamu görevlilerine idari yaptırım ve para cezası uygulanacak.

Kamuda Tasarruf Paketi Açıklandı! Yeni Araç Alım ve Kiralama Durduruldu İşte Madde Madde Detaylar - Resim : 1
Mehmet Şimşek - Cevdet Yılmaz

Kamuda Tasarruf Alanları Belirlendi

Kamuda tasarruf için 8 alan belirlendi. Bu alanlar şöyle;

▪︎ Taşıtlar
▪︎ Kamu Binaları
▪︎ Kamu istihdamı
▪︎ İdari yapılanmada etkinlik
▪︎ Yurtdışı geçici vergiler
▪︎ Enerji ve atık yönetimi
▪︎ Haberleşme giderleri
▪︎ Diğer cari harcamalar

Taşıtlar Paketinin Detayları

- Kamu Filo Yönetim Sistemi ile etkinliğin artırılması, taşıt sayısı ve kullanımına standartlar getirilmesi,

- 3 yıl süreyle yeni araç satın alma ve kiralama yapılmaması,

- Bütçe dışı kaynaklardan taşıt kullanımının izne tabi tutulması ve kanunla izin verilenler hariç yabancı menşeili araç kullanımının yasaklanması,

- Mevcut kiralık taşıt sözleşmelerinin yenilenmesinin izne tabi olması,

- İhtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamamlamış izne tabi olması

- Savunma ve güvenlik hariç, kamuda personel servisi hizmetinin toplu taşıma olan yerlerde kaldırılması.

Kamu Binaları Paketinin Detayları

- Deprem riski hariç, yeni hizmet binası alımının/yapımının 3 yıl süreyle durdurulması,

- Kamu yerleşkeleri için getirilen kişi başına m² standartlarının uygulanması,

- Mevcut binaların analizi ve kurumlar arasında etkin kullanımı,

- Yeni binaların kiralanmaması, mevcut kiralamaların bir takvimle sonlandırılması,

- Doğal afet ve güvenlik hariç, yeni lojman ve sosyal tesis alımı/yapımı ve kiralanmasının süresiz olarak yasaklanması

- Savunma ve güvenlik hariç, mevcut sosyal tesislerin ekonomiye kazandırılması,

- Lojman kiralarının ve sosyal tesis ücretlerinin rayiç bedel dikkate alınarak gözden geçirilmesi.

Kamu İstihdamı Paketinin Detayları

- Kamuda yeni personel istihdamının emekli olanlarla sınırlandırılması, (3yıl)

- Toplam açıktan atama izin sayılarının Bütçe Kanunu'nda belirlenmesi.

- Destek personeli sayısının zaman içinde belirli program dahilinde azaltılması,

- Kamuda esnek ve uzaktan çalışma modellerinin geliştirilmesi,

- Kamuda çalışanlar için yönetim kurulu ücretlerine tavan sınır getirilmesi, aşan kısmın bütçeye gelir kaydedilmesi.

Kamuda tasarruf- hizmet içi eğitim/ yurtdışı geçici görevleri

- Hizmet içi eğitim, toplantı vb. faaliyetlerin kamu tesislerinde yapılması,

- Yurt dışı geçici görevlerin sınırlandırılması, görevlendirmelerin asgari seviyede tutulması,

Yurt dışı geçici görev harcamalarının bütçe başlangıç ödeneğini aşmaması, bu harcama kalemine ödenek aktarımının yasaklanması.

Enerji ve Atık Yönetimi Paketinin Detayları

- Sokak ve cadde ışıklandırılmasında LED dönüşümün hızlandırılması,

- Kamu bina ve tesislerinde enerji verimliliğini artıran uygulamalar geliştirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılması,

- Ekonomik değeri olan atıkların, bedeli karşılığında her yıl değerlendirilmesinin zorunlu hale getirilmesi.

Haberleşme ve İletişim Giderleri Paketinin Detayları

- E-yazışma sistemine geçişin tamamlanması,

- Tebligatlarda elektronik tebligat sistemleri kullanılması,

- Kurumsal arşivlerin elektronik ortama taşınması,

- Yayın, rapor vb. tanıtım amaçlı döküman basımının yapılmaması.

Kamuda Tasarruf – Diğer Cari Harcamalar Paketinin Detayları

- Temsil ve tanıtma ödeneklerinde 2024 yılında yüzde 25 kesinti yapılması, devam eden yıllarda da bunun baz alınması,

- Uluslararası toplantılar ve milli bayramlar hariç; gezi, kokteyl, yemek vb. faaliyet düzenlenmemesi,

- Ajanda, takvim, plaket, eşantiyon türü hediyelerin verilmesinin yasaklanması,

- Zorunlu haller hariç, demirbaş alımlarının 3 yıl süreyle durdurulması,

- Makina ve teçhizatın ekonomik ömrü tamamlanmadan elden çıkarılmaması,

- Kamu alımlarının DMO aracılığıyla yapılmasının esas olması.

Bütçede harcama disiplini

- Tek seferlik gelirlere dayalı kalıcı harcama programlarının başlatılmaması,

- Kamu kurumlarının bütçe ödeneğine göre yatırım projelerini yürütmeleri,

- Merkezi yönetim kapsamındaki yatırım ödemelerinin İl Özel İdarelerine hakediş karşılığı ödenmesi,

- 2024 yılında harcamaların gözden geçirilmesi ve bu çerçevede verimsiz harcamaların 2025’ten itibaren sonlandırılması.

Kamu yatırımları

- Proje Bazlı Önceliklendirme,

- Fiziki ilerlemesi %75’in üzerinde olan yatırım projeleri,

- Deprem riski nedeniyle gerekli olan yatırım projeleri,

- Kahramanmaraş ve Hatay depremleri sonrasında planlanan projeler,

- Tarımsal sulama başta olmak üzere gıda arzını artıran projeler, yeşil ve dijital dönüşüm ile OSB liman-demiryolu bağlantı projeleri,

- Zorunlu haller dışında yeni proje kabul edilmemesi.

Kamuda Tasarruf Paketi Açıklandı! Yeni Araç Alım ve Kiralama Durduruldu İşte Madde Madde Detaylar - Resim : 2

Kamuda Tasarruf Paketi Açıklandı! Yeni Araç Alım ve Kiralama Durduruldu İşte Madde Madde Detaylar - Resim : 3

Kamuda Tasarruf Paketi Açıklandı! Yeni Araç Alım ve Kiralama Durduruldu İşte Madde Madde Detaylar - Resim : 4