İki noktadan (:) sonra büyük harfle mi yoksa küçük harfle mi başlanır?

İki nokta (:), Türkçedeki noktalama işaretlerinden bir tanesidir. Pek çok kişi iki noktadan sonra büyük harfle mi yoksa küçük harfle başlandığını merak ediyor. İşte cevabı.

İki noktadan (:) sonra büyük harfle mi yoksa küçük harfle mi başlanır?

Türkçedeki noktalama işaretlerinden bir tanesi olan iki noktanın kullanımı, geçtiğimiz hafta sonu TYT'ye giren öğrencilerin merak ettiği konuların biriydi. Bir şeyin anlamını açıklamak için kullanılan iki nokta, oldukça geniş bir kullanıma sahiptir. 

İki nokta (:) nedir?

İki nokta (:), bir noktalama işaretidir ve genellikle açıklama cümlelerinde açıklanacak cümlenin veya kelimenin öncesinde kullanılır. Oldukça geniş bir kullanıma sahip iki nokta, farklı amaçlarla da kullanılabilmektedir. 

İki noktadan (:) sonra büyük harfle mi başlanır?

İki noktadan sonra eğer bağımsız bir cümle geliyorsa, cümleye büyük harf ile başlanır. Eğer iki noktadan sonra kelimeler örnek teşkil ediyorsa o zaman küçük harf ile başlanır. 

Babası hışımla döndü: Neden sınavı geçemedin?

Öğretmeni alınacak gereçleri sıraladı: defter, kalem, silgi. 

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre iki nokta 

İki Nokta (: )

1.Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konur:

Millî Edebiyat akımının temsilcilerinden bir kısmını sıralayalım: Ömer Seyfettin, Halide Edip Adıvar, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Ali Canip Yöntem.

2. Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin sonuna konur:

Bu kararın istinat ettiği en kuvvetli muhakeme ve mantık şu idi: Esas, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. (Atatürk)

Kendimi takdim edeyim: Meclis kâtiplerindenim. (Falih Rıfkı Atay)

3. Ses bilgisinde uzun ünlüyü göstermek için kullanılır: a:ile, ka:til, usu:le, i:cat.

4. Karşılıklı konuşmalarda, konuşan kişiyi belirten sözlerden sonra konur:

Bilge Kağan: Türklerim, işitin!

Üstten gök çökmedikçe,

alttan yer delinmedikçe

ülkenizi, törenizi kim bozabilir sizin?

Koro: Göğe erer başımız

başınla senin!

Bilge Kağan: Ulusum birleşip yücelsin diye

gece uyumadım, gündüz oturmadım.

Türklerim Bilge Kağan der bana.

Ben her şeyi onlar için bildim.

Nöbetteyim! (A. Turan Oflazoğlu)

5. Edebî eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur:

– Buğdayla arpadan başka ne biter bu topraklarda?

Ziraatçı sayar:

– Yulaf, pancar, zerzevat, tütün… (Falih Rıfkı Atay)

6. Genel ağ adreslerinde kullanılır: http://tdk.gov.tr

7. Matematikte bölme işareti olarak kullanılır: 56:8=7, 100:2=50 vb.

Etiketler: iki nokta, TDK, Türkçe