Tarih nedir? Tarih neden önemlidir?

Tarih nedir? Tarih neden önemlidir? Tarih hangi zamanla ilgilenir? Tarih geleceğe nasıl yön verir? Tarihi korumak ve anlamak önemli midir? Birlikte inceleyelim.

Tarih nedir?
Ülkeleri, ulusları, toplumları etkileyen eylemlerden doğan olayları zaman, mekân ve yer göstererek anlatan, bu olayların neden-sonuç ilişkisini kavrayan, bunların daha önceki ve sonraki olaylar ile bağlantılı olup olmadığını, karşılıklı etkileşim içinde bulunup bulunmadıklarını ve her ulusun kurduğu uygarlıkların incelenmesine Tarih denir.
Tarih geçmişte yaşanmış olayları inceleme, geçmiş zamandaki olayları neden sonuç ilişkisine bağlama, yaşanan olayları yaşanılan zamanın ortam ve dönemin şartlarına uygun şekilde yorumlamadır. Olayların tekrar yaşanabilme olasılığı olmadığından Tarih gözleme ve deneye dayandırılamaz.
Tarih hangi zamanla ilgilenir?
İnsan hayatının en önemli kavramlarından olan zaman üçe ayrılır. Gelecek zaman, şimdiki zaman ve geçmiş zamandır. Tarih her zaman geçmiş zaman ile ilgilidir. Geçmişte yaşamış olan insanların aralarındaki ilişkiyi, savaş stratejilerini, barış yöntemlerini, dinlerini, kültürlerini, dillerini, paralarını, hatta sosyal ve ekonomik durumlarının zaman ve mekân belirterek sebep sonuç ilişkisine oturtmaktır. Bu dönemden kalan yazılı belgeler, yasalar, kocaman taştanlar yapılmış sütunlarda yazılan eserler… vb. şeyler tarih için en önemli belgelerdir. Bunları inceleyerek dönem hakkında ayrıntılı olarak bilgi bulunması çok olasıdır.
Tarih geçmişte yaşanan olaylar dışında neler ile ilgilenir?
Tarih sadece olayların kronolojik sırasıyla ilgilenmez. Aynı zamanda olayların arkasındaki sebepleri ve sonuçları inceleyerek mantık kurallarına uygun şekilde oluşum sürecini inceler. Böylece geçmiş olaylar üzerinden tespitler yapıp bu tespitler üzerinden dersler çıkararak gelecekte bu tür olaylar ile karşılaşınca daha iyi yolları karşılaştırılabilir hale getirirler. Bu yüzden tarih dünyanın ve insanlığın seyir defteridir. Geçmiş ve gelecek arasındaki en güçlü köprü olan şimdiki zamanda bu tecrübeler en önemli tespitlerdir. Bugün ile yarınlar için insanoğluna farklı bakış açıları sağlayarak farklılıklar sağlar. Bu izlenimler gelecek nesillerin yoluna ışık tutarak doğru ile yanlış yolun ayrımında yeni nesil kuşağa kolaylık sağlar. Bu yanlızca insanoğlunun gelecek ile ilgili tahminler yapması ve tarihi bilmesi ile ilgili değildir. Çünkü geçmiş hakkında bir şey bilmeyenler doğru ve güvenli adımlar ile plan oluşturamazlar. Bu nedenle tarih yazmak en az tarih yeniden farklı bir yolla yapmak kadar önemli ve zordur.
Sonuç olarak tarih, geçmişte yaşayan toplulukların yaşadığı olayları yer, zaman belirterek, neden-sonuç ilişkisiyle açıklanması ve araştırılmasıdır.

Tarih nedir? Tarih neden önemlidir?