Resmi Gazete'de Bugün: 30 Mayıs 2024 Tarihli Resmi Gazete Kararları

Bugün yayımlanan Resmi Gazete'de TBMM kararı, yönetmelikler ve Yargıtay kararı yer aldı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 30 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete kararları detayları...

Resmi Gazete'de Bugün: 30 Mayıs 2024 Tarihli Resmi Gazete Kararları

Bugün yayımlanan Resmi Gazete’de TBMM kararı, yönetmelikler ve Yargıtay kararı yer aldı. İşte 30 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete kararları detayları...

Resmi Gazete'de Bugün: 30 Mayıs 2024 Tarihli Resmi Gazete Kararları - Resim : 1

Yasama Bölümü

TBMM kararı

1411 İsrail’in Refah Katliamlarının Lanetlenmesine Dair Karar

Yürütme ve İdare Bölümü

Yönetmelikler

– Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– İstanbul Aydın Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yargı Bölümü

Yargıtay kararı

– Yargıtay 4. Hukuk Dairesine Ait Karar

İlan Bölümü

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri