Milli Eğitim Bakanlığından Açıklama: Okul Kıyafetleri Değişiyor Mu?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılına yönelik illere gönderdiği yazıda çeşitli önemli başlıkları vurguladı. Yazıda, okullarda obezite ve dijital bağımlılıkla mücadele edileceği, öğrencilere sınıflara geçmeden önce kültürfizik hareketleri yaptırılacağı ve okul kıyafetlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacağı ifade edildi. Bu tür önlemlerle öğrencilerin sağlığının ve dengeli bir eğitim ortamının korunmasına önem verildiği anlaşılıyor. Detaylar haberimizin devamında...

Milli Eğitim Bakanlığından Açıklama: Okul Kıyafetleri Değişiyor Mu?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılı için İl Milli Eğitim Müdürlüklerine yönlendirilen genelge ile ilgili önemli adımlar atıyor. Bu genelgeye göre, yeni eğitim öğretim yılında öncelikli hedefler arasında okul ortamlarının ve öğrenme süreçlerinin geliştirilmesi, öğrencilerin akademik ve mesleki ilgi alanlarına uygun şekilde eğitim alması, beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu açısından dengeli ve sağlıklı bir şekilde yetiştirilmelerinin sağlanması yer alıyor.

Öğretmenler için de belirli adımlar atılıyor. Mesleki çalışmalara katılan öğretmenler 4 Eylül tarihinde çalışmalara başlayacaklar. Ancak ilk atamayla göreve başlayacak olan öğretmenler için ayrı bir düzenleme bulunuyor; bu öğretmenler 1 Eylül'de okullarda bulunacaklar.

OBEZİTE VE DİJİTAL BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

Öğrencilerin insan, şehir, kültür ve medeniyet arasındaki ilişkiyi kavraması için okul içi ve okul dışı etkinlikler planlanacak. Bu bağlamda bilim, kültür, sanayi ve teknoloji alanındaki gelişmelerin tanıtımı yapılacak. Müze ve ören yerleri, tarihi eserler ve camiler, kaleler, şehitlikler, kütüphaneler, bilim merkezleri, üniversiteler gibi şehirlerin tarihi ve kültürel mekanlarının ziyaret edilmesi sağlanacak. Obezite ve dijital bağımlılığa karşı okul bahçelerinde ve eklentilerinde iyileştirmeler yapılacak. Bu bağlamda etkinlikler organize edilecek, öğrencilerin güne dinç başlaması için sınıflara geçmeden önce kültürfizik hareketleri yaptırılacak. 'Okulumda Sağlıklı Besleniyorum' programı kapsamında çalışmalar yürütülecek. Ayrıca öğretmenler, mesleki temsil ve öğrencilere rol model olmaları bakımından önlük giymeye teşvik edilecek. Göreve yeni başlayan öğretmenler için başta barınma ihtiyacı olmak üzere tedbirler alınacak.

AFET BÖLGESİNDEKİ ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERE OKULA ERİŞİM KOLAYLIKLARI

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin eğitime etkisini en aza indirmek için faaliyette bulunulacak. Deprem bölgesinde görev yapan öğretmenlerin konaklamalarına yönelik tedbirler, eğitim öğretim yılı başlamadan tamamlanacak. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde eğitim öğretim hizmetlerinin aksamaması için bu bölgelerde görev yapan ve çadır kent, konteyner kent, kamu kurum kuruluşlarına bağlı çeşitli pansiyon ve misafirhanelerde ikamet eden yönetici, öğretmen, memur ve diğer personelin görev yaptığı kurumlara erişim, taşıma yoluyla gerçekleştirilecek. Afet bölgesi illerindeki resmi ve özel okullarda 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine yönelik öğrenme kayıplarının giderilmesi için hazırlanan program ise 11 Eylül ile 6 Ekim tarihleri arasında uygulanacak. Bölge illerinde öğrenim gören öğrencilerden eğitime erişimde sorun yaşayan öğrenciler de öğrenci taşıma uygulamasına alınabilecek. Deprem nedeniyle naklolan veya özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin azami sınıf mevcuduna bakılmaksızın eğitime erişimleri sağlanacak.

ÖDEV BİLDİRİMLERİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMINDAN KAÇINILACAK

Bilişim teknolojilerinin öğretim programlarında etkin kullanımı için Eğitim Bilişim Ağı'nın da aktif kullanımı sağlanacak. Öğrencilerin okul içinde ve sınıflarda derslerini aksatacak şekilde cep telefonu kullanmalarına yönelik tedbirlerin yanı sıra bu türden cihazlarla sınıflara girilmemesi konusunda önlemler alınacak. Ödev ya da benzeri bilgilendirmelerde, sosyal medya uygulamalarının kullanımından kaçınılacak. Okullarda, Okul Aile Birliği kararıyla önceden belirlenen kıyafetler tercih edilecek, velilere maddi külfet oluşturmamak adına değişikliğe gidilmeyecek.