KPSS puanı 55 ve üzeri olanlar başvurabilir! İkametgah şartı aranmıyor! Başvuru detayları nelerdir?

Son günlerde Belediyeler tarafından alımlar arttı. Şimdi Belediye alımlarına bir yenisi daha eklendi. KPSS puanı 55 ve üzeri olanlar başvurabilecek. İkametgah şartı aranmayacak. Peki hangi Belediye ne kadar alım yapacak? Başvuru şartları nelerdir? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde..

KPSS puanı 55 ve üzeri olanlar başvurabilir! İkametgah şartı aranmıyor! Başvuru detayları nelerdir?

Son günlerde Belediyeler tarafından alımlar arttı. Şimdi Belediye alımlarına bir yenisi daha eklendi. KPSS puanı 55 ve üzeri olanlar başvurabilecek. İkametgah şartı aranmayacak. Peki hangi Belediye ne kadar alım yapacak? Başvuru şartları nelerdir? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde..

Niğde'nin Aktaş Belediyesi tarafından yayınlanan alım ilanı kapsamında 2022 KPSS puanı 55 ve üzeri olanlar başvuru yapabileceklerdir. Ayrıca en az B sınıfı ehliyet şartı da aranmaktadır. Bunların dışındaki diğer şartlar ise şöyle:

GENEL ŞARTLAR

Niğde'nin Aktaş Belediyesinin kendi web sitesinde yayınlamış olduğu ilanda genel şartlar detaylı bir şekilde açıklanmıştır. İşte başvuru için istenen genel şartlar şu şekildedir.

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum olmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

ç) Erkek adaylar için askerlik ile herhangi bir ilişiği olmamak

d) İşini sürekli yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı olmamak.

e) Daha önce çalışmış olduğu kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak.

Başvuru için istenen şartlar bu şekilde olup bu şartları sağlayanlar başvuruda bulunabileceklerdir. Kadro adedi ve diğer bilgilerin yer aldığı tablo ise Belediyenin web sitesinden edinilmiştir. İşte bilgileri içeren tablo:

GEREKLİ BELGELER

Haberimizde detaylı bir şekilde yer verdiğimiz şartları sağlayan adaylar istenen belgeleri hazırlayarak başvurularını tamamlayacaklardır. Peki başvuru için istenen belgeler nelerdir? İşte istenen belgeler;

Niğde'nin Aktaş Belediyesinin web sitesinde yer alan başvuru belgesini eksiksiz bir şekilde doldurarak aşağıda belirtilen belgeleri de tamamlayarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve aslı ibraz edilmek kaydıyla kurumca onaylanmak üzere fotokopisi.

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Kurumca tasdik edilebilir).

c) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Kurumca tasdik edilebilir).

ç) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

d) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.

e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı.

f) 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

g) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyece onaylanabilir.)

Belgeler internet üzerinden Belediyenin internet sitesi olan www.aktas.bel.tr adresinden gerçekleştirilecektir. Başvurular 12 Aralık 2022 yılında başlayacak olup son başvuru tarihi ise 14 Aralık 2022 tarihi olarak belirlenmiştir. Bu tarihler arasında başvurularınızı online olarak gerçekleştirmeniz gerekmektedir. 

Etiketler: personel alımı