İşten çıkarılanlar toplu para hakkınızı kaybetmeyin! Kıdem ve ihbar tazminatı yasası yenilendi: 8 aylık toplu ödeme yapılacak!

Çalışma yaşantısı devam edip emeklilik hayali kuranlar için işçinin haklarını korumaya yönelik yeni bir madde eklendi. İşveren ile işten çıkarılan bir kişinin yasal olarak belirli hakları bulunuyor. İşverenin geçerli ve yasal bir nedeni bulunmuyorsa işçi işine tekrar geri dönebiliyor ya da bu süreci tazminat alarak değerlendiriyor. Konunun detayları haberimizde…

İşten çıkarılanlar toplu para hakkınızı kaybetmeyin! Kıdem ve ihbar tazminatı yasası yenilendi: 8 aylık toplu ödeme yapılacak!

Devlet ya da özel sektör çalışanlarının haklarını koruyan yasalar ileride oluşabilecek usulsüzlükleri önleyebilmek için avantaj sunuyor. İşten çıkarılmış, iş akdine son verilmiş bir kişi istediğinde işine geri dönebiliyor ya da 8 aya denk gelecek maaş tutarını tek seferde hesabına alabiliyor.

 Ekonomik koşullarda yaşanan zorluklar vatandaşın belini büküyor. Öte yandan yeni bir işe başlayabilmek ve sorunsuzca sürdürebilmek için işveren ile olan diyaloğun tutarlı olması gerekebiliyor. Ancak usulsüzce yapılan iş akdi sonlanmaları için devlet işçinin hakkını koruyor. Yasalar ile koruma altına alınan işçi kıdem ve ihbar tazminatı alabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı gereğince çalışanların hakkını koruyabilmek için yeni düzenlemeler yapılıyor.

 İŞÇİNİN HAKLARI NELERDİR?

Çalıştığı iş yerinde işveren tarafından işçinin haksızlığa uğramasını engelleyebilmek için ayrımcılık, ihbar, kıdem tazminatı ve haklı fesih maddeleri üzerinde yeni düzenlemeler yapıldı. Kanunsal olarak işten ayrılan bir kişi yasal bir gerekçe bulunmuyorsa işe tekrar geri dönebiliyor. Bunu talep etmeyerek tazminat alabiliyor.

 İŞVEREN NE ZAMAN HAKLI OLUYOR?

İşverenin işçiyi çıkarabilmesi için iş kanununun 18.maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda karar verebilmesi mümkündür. En az 6 aylık kıdemi olan bir kişi belirsiz süre ile iş sözleşmesi gerçekleştiği anda durumun sebeplerine bakılıyor. Yasada yer alan madde gereğince işçinin davranışlarında işletmeyi zarara uğratacak bir sebep olması işçinin yeterli olmaması ya da işin gerekleri ile ilgili bir sorun oluşmasından dolayı ancak iş akdi sonlanabilir. Yasal sebep bulunmazsa kişi tekrardan işe dönebiliyor.

 İŞÇİNİN YASAL HAKKINI KULLANMASINDAKİ ŞARTLAR NELERDİR?

İşe geri dönmek isteyen kişinin dava açabilmesi ve bu hakkını kullanabilmesi için de belirli şartları karşılaması gerekiyor. O şartlar arasında şunlar yer alıyor:

  • İşçinin çalıştığı yerde sigortalı olarak sözleşmesi bulunmalıdır.

  • Kısa süreli yapılmış iş sözleşmeleri güvence dahilinde bulunur.

  • İşçinin çalışma faaliyetinde bulunduğu işyerinde en az 6 aylık çalışmasının bulunması gerekiyor. Deneme süreleri de bu zamanlamaya eklenir.

  • İş yerinde en az 30 işçinin çalışması gerekir.

  • İşverenin işçiyi sebepsiz bir şekilde işten çıkarmış olması gerekçe olarak kullanılabilir.