Eğitim nedir? Eğitim neden önemlidir?

Eğitimin önemi nedir? Eğitim neden önemlidir? Eğitimin kişiye kazandırdıkları nelerdir? Eğitimin amacı nedir? Birlikte inceleyim.

Eğitimin önemi nedir? Eğitim neden önemlidir?
Eğitimin kişiye kazandırdıkları nelerdir?
Genel anlamda eğitim, bir insanın; duygusal, bedensel, zihinsel olarak sahip olduğu yeteneklerini belirlediği amaç doğrultusunda geliştirmesidir veya kazanmasıdır. Bilgi kazanmak, davranışlarını geliştirmek için gösterilen çabanın tamamı eğitimin bir parçası olarak yer almaktadır.
Bilinçli ve kasıtlı olarak farklılıklar yaratmak eğitimin en temel parçasıdır. Eğitim sadece okumak ve yazmak anlamına gelmez. Eğitim, kişinin bilgiyi kendisi için faydalı bir şekilde kullanılması ve kişisel gelişimine katkı sağlaması için kullanmasıdır.
Eğitimin amacı nedir?
Eğitimin temel amacı kişileri okuryazar olmasını sağlamak değildir. Eğitimin kişileri aynı zaman da başkalarına bağlı kalmadan kendi ayakları üzerinde durarak hayatlarına yön edebilme becerisi kazanmaktadır. Eğitimin sürekli devam eden bir süreç olduğu, bilginin ve öğrenmenin sınırı ve yaşı olmadığını gerçektir. Eğitime devam ederken, kişinin davranışlarının kendi isteğiyle kendine uygun olacak bir biçimde değiştirmesi amaçlanır.
Eğitimin kişiye kazandırdıkları nelerdir?
Eğitim sayesinde insanların kişiliğini değişimler gerçekleşir. Kişi durumlara ve olaylara karşı kendisi ile özleşen kimliğe uygun davranışı bilmektedir. Eğitim aynı zamanda, kültürlenme sürecidir. Eğitilen kişinin entelektüel olmasındaki en önemli faktör eğitimdir. Yani eğitim, bir nevi kişinin toplumda edindiği role denir. Kişiliği onun eğitim sürecini yansıtır.
Eğitimin önemini açıkça gösteren bilgi işçisi insanlar, günümüzde artan yoğun rekabetin bolca bulunduğu iş yerlerinde başarılı olabilmek için farklı bilgilere, becerilere veya yeteneklere sahip olması şarttır. Bunlardan dolayı eğitime yapılan yatırım artış göstermeye devam etmektedir. Eğitimi geliştirme imkânı olmadan, çalışanların iş için gerekli yetenekleri, becerileri ve deneyimleri olmadan bir sonuç elde edilemez. Çalışanların çalışma sonuçlarını etkileyecek şekilde performanslarını artırmak mümkün değildir.
Eğitim neden önemlidir?
Eğitim ve geliştirme güncelliğini koruyan ve kişinin gelecekteki işleri için hazır olmasında en önemli faktördür. Eğitime yapılan yatırım, bireye, örgüte ve sosyal sorumluluk gereği toplum için yapılan yatırımdır. Eğitime yapılan çalışmaların artması, insan ve verilen emeğin önemin arttığının ve bunun göstergesi olan eğitimin öneminin göstergesi olarak kabul edilebilir. Eğitimin gereksiz bir yatırım ve zaman kaybı düşüncesi artık geçerliliğini yitirmiştir. Aksine değişimi yakalayabilmek için çalışanlarının eğitimi ve geliştirilmesi artık bir gereksinimdir. Dış çevredeki hızlı gelişim, sonsuz değişim ve sınırsız rekabete bağlı olarak şirketlerin işlerini de değiştirip geliştirmesi ile teknolojinin sürekli yenilenmesi çalışanların görevinde yetersizleşmesi, yabancılaşma ve adaptasyon sorunu gibi problemler meydana gelir.
Sonuç olarak eğitim her alanda önem arz etmektedir.

Eğitim nedir? Eğitim neden önemlidir?