Çocuk hakları nedir? Bu haklar nelerdir? Yüz binlerce çocuğun hakları ellerinden alınıyor!

Çocuk hakları nedir? Çocuk hakları günü ne zaman? Çocuk hakları nelerdir? Neden önemlidir? Yüzlerce çocuğun hakları ellerinden alınarak şiddet veya zorla çalıştırılmaya çalışılıyor. Sessiz kalmayalım. O çocukların sesi umudu olalım.

Çocuk hakları nedir? Bu haklar nelerdir? Yüz binlerce çocuğun hakları ellerinden alınıyor!
Çocuk hakları nedir? Bu haklar nelerdir? Çocuk haklarının önemi
Kanunen veya ahlaki olarak Dünya üzerinde tüm çocukların doğuştan sahip olduğu eğitim, sağlık, yaşama, barınma, fiziksel psikolojik veya cinsel sömürgeciliğe karşı korunma gibi hakların verilmesinin evrensel olarak kabul edilmesi kavramıyla oluşur.
Çocuk haklarının önemi
Çocuk Hakları insan hakları kavramının içinde ele alınması gereken en önemli konulardan biridir. Bu zamanlarda dünyanın birçok yerinde var olan insan hakları ihlalleri çocuk boyutunda daha geniş kapsamlı ve büyüyerek engellenmesi daha da zorlaşan bir olaya dönüşerek gündemde yer almaktadır. Araştırmaların sonucunda elde edilen raporlarda belirtilenlere göre az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde emek sömürüsü, pornografi, şiddet, yasa dışı gibi olumsuz etkenlerin dahilinde çocuk hakları ihlallerinin yanı sıra daha kötü boyutlara boyutlarda olduğu belirtilmiştir.
Yüz binlerce çocuğun hakları ellerinden alınıyor!
Yüz binlerce çocuğun hakkı olduğu halde alamadığı hakları sömürülmektedir ve zorla çalıştırılmaktadır. Gelin birlikte bu hakların temel olanlarını inceleyelim;
Her çocuk sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkına sahiptir.
Her çocuğun 18 yaşına gelmeden çalıştırılması yasal değildir.
Her çocuk oyun oynama, eğlenme ,dinlenme hakkına sahiptir.
Her çocuk temiz bir çevre içerisinde yaşama hakkına sahiptir.
Her çocuk giyinme ve beslenme barınma hakkına sahiptir.
Her çocuğun yaşama hakkı vardır.
Her çocuk dilleri, dinleri ve benzeri gibi şeylerden dolayı ayrım ve ayrıcalıklara sahip değildir ve yargılanamaz.
En önemlisi ise din seçme hakkı sahiptir ve bilgi ve düşünce olarak kendini geliştirme hakkı vardır.
Her çocuğun vatandaşlığa ve isme sahip olma hakkı vardır ve bu olması gereken yasal bir bildiridir.
Her çocuğun en çok mahrum bırakıldığı ama temel haklarından biri olan eğitim hakkına sahiptir.
Bu çocuklar şiddet istismar ve kölelik adı altında çalıştırılarak, çocuklarını yaşayamadan büyümektedir.
Yoksulluk, istismar ve şiddet asla önlenemez durumlar değildir.

Sonuç olarak çocuk haklarının korunması ve her çocuğun hakkı olan bu ihtiyaçlarının karşılanması evrensel olarak kabul edilen fakat birçok çocuğun hakkının verilmesine karşın haklara sahip olmaması ise acı bir gerçektir. Tüm bunların yanı sıra vatandaş olarak biz insanların çocukların haklarını koruma ve onlara iyi bir gelecek sunmak konusunda hassasiyet göstermesi gerektiğini göz ardı etmeyelim ve duyarlı olalım. Çocukların hakkı olan tüm hakları imkanlarıyla sunabilmek için yardımlarda bulunup çevremizdeki insanları bu konularda bilinçlendirelim. Böylece o çocuklar için bir umut olmuş oluruz. Yararlı bir birey olarak toplumu kalkındırmaya ve çocukların uygun koşullarda yaşamasına katkıda bulunabiliriz. Unutmayalım her çocuk sonsuz uygun koşullu bir ortamda doğmaz fakat o ortamı hak eder.

Çocuk hakları nedir? Bu haklar nelerdir? Yüz binlerce çocuğun hakları ellerinden alınıyor!