Cins kediler aslında enseste zorlandıkları için ömürleri hastalıklarla geçiyor

Her şeyi metalaştırma ve paraya dönüştürme hırsı hem insanları hem de doğamızı gün geçtikçe daha fazla hırpalıyor. Meta üretimi konusunun doğrudan zarar verdiği unsurlardan biri de evcil hayvanlar.

Cins kediler aslında enseste zorlandıkları için ömürleri hastalıklarla geçiyor

Pet shop'larda, hayvan sirklerinde, hayvanat bahçelerinde veya çiftliklerde para kazanmak uğruna zarar verilen hayvanlar, insanlığın doğaya karşı yaptığı zulmün en büyük ispatlarından birini oluşturuyor. İnsanların sahiplenmek ve korumak gibi amaçlar dışında çeşitli sebeplerle cins hayvanlara duyduğu merak, hayvan haklarının hiç edilmesine ve doğal hayatın zarar görmesine neden oluyor.

Cins hayvanların sahip oldukları ve bize sevimli gelen özellikler bazı genetik deformasyonlar sonucunda oluşuyor ve bu nedenle cins hayvanlar, ömürlerini adeta işkence dolu bir şekilde geçirmek zorunda kalabiliyorlar.

Not: Aslında taksonomik bakımdan tüm evcil kediler aynı cins ve aynı türdür. Halk arasında "cins" olarak kullanılması hatalıdır. "Varyasyon" veya "ırk" daha doğru bir kullanımdır. İçerikte örnek olarak kedileri ele almış olsak da insanların yapay seçilime maruz bırakarak özelliklerini değiştirdiği diğer hayvanlar için de aynı sorunlar geçerlidir.

KONTROLSÜZ BİR ŞEKİLDE UYGULANAN YAPAY SEÇİLİM, NEDEN HASTALIKLARI PEKİŞTİRİYOR?

Benzer özelliklere sahip bireyler birbiriyle çiftleştirilirse yapay seçilimin etkisi daha hızlı olur. Yakın akrabalar benzer özellikleri daha fazla taşıdıkları için hayvanlar "ensest" ilişkilere maruz bırakılıyor. Bu yüzden o popülasyonun gen havuzu daralıyor ve hayvanın ortalama bağışıklık düzeyinin düşmesine ve özellikle çekinik genler üzerinden aktarılan ve bazıları bireyin sağlığını çok ciddi düzeylerde etkileyebilen genetik hastalıkların görülme sıklıklarının artmasına yol açıyor.

Çok Okunanlar