ATM kesintilerine rekor zam! Vatandaş isyan etti

Finansal tüketicilerden alınacak ATM işlemleri ücreti tavanı 4 TL'ye yükseltildi.

ATM kesintilerine rekor zam! Vatandaş isyan etti

Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğde yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre: Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/7)’in 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliğini," ibaresi "Finansal Kurumlar Birliğini," olarak değiştirildi. Ayrıca yine aynı Tebliğin 12. maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “2 TL’yi,” ibaresi “4 TL’yi,” şeklinde, ikinci cümlesinde yer alan “5 TL” ibaresi “8 TL” şeklinde değiştirildi.

Böylece bundan sonra ATM işlemleri ücreti 4 TL'yi, diğer kanallar ile yapılan işlemlerde ise 8 TL'yi geçmeyecek.

BİHA