Alım yapılacağı konuşuluyordu! Millî Savunma Bakanlığı, 1.115 personel alacağını resmen ilan etti! Üstelik şartlar da belli

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen vatandaşlara müjdeli haber Millî Savunma Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlık açıktan alacağı 1.115 personel için şartlarını geçtiğimiz gün duyurdu.

Alım yapılacağı konuşuluyordu! Millî Savunma Bakanlığı, 1.115 personel alacağını resmen ilan etti! Üstelik şartlar da belli

Personel alımlarının devam ettiği 2022 yılının son çeyreğinde içlerinde bakanlıkların da bulunduğu kamu kurum ve kuruluşları açık pozisyonlarını doldurmak için harekete geçti. Yeni personel alacağına ilişkin geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Sağlık Bakanlığı’nın ardından bir personel alım haberi de Millî Savunma Bakanlığı’ndan geldi. Yeni personel alımı için düğmeye basan Millî Savunma Bakanlığı, yayınladığı ilan ile birlikte personel alım şartlarını da kamuoyu ile paylaştı.

Geçtiğimiz gün Resmi Gazete’de bir ilan yayımlamış olan Millî Savunma Bakanlığı, ilanda; “Millî Savunma Bakanlığı iş yerlerinde çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca daimi süreli işçi alınacaktır” ifadelerine yer verdi. Ardından personel alımı yapacağı pozisyonlara ilişkin bir açıklama gerçekleştiren Millî Savunma Bakanlığı, personel alım şartlarını da tek tek listeledi.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI, 1.115 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Yeni personel alımı için iş arayan vatandaşlara müjdeyi veren Millî Savunma Bakanlığı, açık pozisyonlara yerleştirilmek üzere Ankara’da çalışacak olan 1.115 personel alımı yapacağını ilan etti. İlanda başvuru tarihine ilişkin de bilgi veren Millî Savunma Bakanlığı, başvuru şekli için de bir açıklama gerçekleştirdi.

Millî Savunma Bakanlığı’nın gerçekleştireceği personel alımlarına ilişkin detaylar, Resmi Gazete’de yayımlanan ilan ile ortaya çıktı. Başvuruları Türkiye İş Kurumu ya da bilinen adıyla İŞKUR üzerinden alacağını ilan eden Millî Savunma Bakanlığı, başvuruların 21 Kasım 2022 tarihi itibariyle başladığını bildirdi. Öte yandan Millî Savunma Bakanlığı, personel alım şartlarını da açıkladı.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI, PERSONEL ALIMINDA BU ŞARTLARI ARAYACAK

Personel alımına ilişkin genel şartlar kapsamında pek çok şart belirlemiş olan Millî Savunma Bakanlığı, Resmi Gazete’de yayımladığı ilanda bu şartlara da yer verdi. İşte Millî Savunma Bakanlığı’nın alacağı 1.115 personel için aradığı genel şartlar:

“1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olmak.

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

5. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütlere desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

6. Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

7. Askerlikle ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

9. Başvurunun son tarihi itibarıyla iş gücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak veya son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen mesleki yeterlilik belgesi/ustalık belgesine sahip olmak ve belirtilen diğer özel şartları sağlamak (Mesleki yeterlilik belgesi veya ustalık belgesine hak kazanmasına rağmen, son başvuru tarihi itibarıyla belgesi düzenlenmemiş olanlar da başvuru yapabileceklerdir. Ancak, belge kontrollerinde adayların bu durumu ispatlayıcı belge ibraz etmeleri gerekmektedir).

10. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmelik'in 5'inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

11. Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana Millî Savunma Bakanlığınca davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.

12. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

13. Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir iş yeri ve bir meslek koluna) başvuru yapabilir. Birden fazla ilana başvuru yapanlar ile Millî Savunma Bakanlığında ücretleri genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilerden müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

14. İşe yerleştirme yapılabilmesi için adaylardan, arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması ve başvuru yaptığı meslek kolunda çalışmasında sağlık yönünden sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu aranacaktır.”